Korzystając z dodatkowych zajęć z historii, prowadzonych przez pana Bartosza Misiewicza, chłopcy zainspirowani ostatnimi lekcjami wykonali w parach bądź samodzielnie komiksy przedstawiające sytuację Polaków w czasach zaborów.

Największym powodzeniem młodych ilustratorów cieszyły się wydarzenia najbardziej symboliczne, a jednocześnie związane z historią ich Małej Ojczyzny – Strajk Dzieci Wrzesińskich, protest Michała Drzymały.

Oprócz uświadomienia sobie realiów historycznych, uczniowie mogli zmierzyć się z zasadami ortograficznymi języka polskiego, którego używanie było tak ważne dla ich rówieśników sprzed stu lat. Przykładowe prace można zobaczyć poniżej, pozostałe znajdują się na szkolnych korytarzach.