Nasi nauczyciele biorą czynny udział w szkoleniach organizowanych przez Fundację Sternik.
Jan Stefaniak – nauczyciel języka polskiego, uczestniczył w konferencji nauczycieli języka polskiego Szkół Sternikowych we Wrocławiu.
Paweł Szymański – nauczyciel wychowania fizycznego, wziął udział w warsztatach przedmiotowych w Warszawie.