95246467178808c05590130ea472ee7dOkres wiosenny to czas, w którym sprawdzana jest wiedza i umiejętności nabyte przez uczniów na poszczególnych etapach edukacyjnych. Odbywają się egzaminy maturalne, testy gimnazjalne i sprawdzian szóstoklasisty.

W tym roku uczniowie Szkoły Podstawowej Skrzydła mierzą się też z testami wałbrzyskimi oraz diagnozą Nowej Ery.

W minionym tygodniu chłopcy z klas II-V pisali testy, przygotowane przez Instytut Badania Kompetencji w Wałbrzychu. Diagnozuje on osiągnięcia szkolne dzieci, wskazując mocne i słabe strony ucznia, klasy oraz szkoły. Dla młodszych klas stworzono jeden sprawdzian, który zawiera zadania badające wiedzę i umiejętności z zakresu czterech edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i technicznej.

Obszary badane w poszczególnych klasach:
Klasa II: Drugoteścik
Klasa III: Trzecioteścik
Klasa IV: Język polski i matematyka
Klasa V: Język angielski, język polski i matematyka

W tym tygodniu natomiast, uczniowie klasy III próbowali swoich sił rozwiązując testy kompetencji stworzone przez wydawnictwo Nowa Era. Stanowią  one narzędzie dla nauczycieli i dyrektorów szkół, służące do przeprowadzania cyklicznych i miarodajnych badań postępów uczniów. Pozwalają na monitorowanie poziomu realizacji podstawy programowej oraz porównanie osiągnięć chłopców na tle wyników uzyskanych przez rówieśników z innych szkół.

Wyniki testów pojawią się w połowie czerwca.