Wielki Post, to czas nawrócenia dla każdego z nas, czas poprawy naszego postępowania, stawania się dobrym i lepszym chrześcijaninem, apostołem Pana Jezusa.
W naszej szkole przeżyliśmy Wielkopostny Dzień Skupienia dla klas 0-3. Rozważaliśmy to co Pan Jezus przeżywał od momentu zdrady, aż do śmierci na krzyżu.

Przed Najświętszym Sakramentem mogliśmy spotkać się z żywym Jezusem, przedstawić mu swoje prośby, dziękczynienia, a przede wszystkim przeprosić za to co było niedobre podczas sakramentu pokuty.