KOC_2144Jak co roku w Szkole Podstawowej Skrzydła przeprowadzony został Test Szybkości

Czytania Konopnickiego.

Większość uczniów poczyniła znaczne postępy w porównaniu do roku ubiegłego. Kilku chłopców przekroczyło nawet kilkukrotnie normę ustaloną dla ich rocznika wg Jana Konopnickiego.

Poniższy wykres prezentuje średnią liczbę przeczytanych słów w ciągu minuty, osiągniętą przez poszczególne klasy. Jak widać, wyniki są imponujące.

konopnicki_2016