Rywalizacja wśród młodych chłopców jest niezmiernie istotna w budowaniu świadomości swoich możliwości i umiejętności.

Z panem Axelem wykorzystujemy więc na zajęciach wolę zwycięstwa, zaciekłość, ale i umiejętności zespołowe, jednocześnie dbając o ogólną sprawność ruchową i kształcenie wybranych parametrów motorycznych takich jak: gibkość, celność czy skoczność 🤸‍♂️🤾‍♂️