W Szkole „Skrzydła” regularnie dwa razy w tygodniu spotykają się dwie oddzielne grupy trenujące piłkę nożną.
Chłopcy dzięki regularnemu treningowym stale nabywają umiejętności techniczne pozwalające im co raz lepiej opanować piłkę, ale przede wszystkim uczą się rozumienia gry, wzajemnego szacunku, wsparcia i dążenia do założonego celu.

Regularne uświadamianie młodych zawodników pozytywnie wpływa również na rozwój cech emocjonalnych oraz na poprawę umiejętności społecznych.
Udowadniamy, że piłka nożna też może uczyć wielu przydatnych umiejętności życiowych, dlatego zapraszamy wszystkich z klas 0 – 4 na zajęcia! 🙂 ⚽️