Chłopcy z klasy startowej na zajęciach z techniki samodzielnie wyszukiwali w kodeksie drogowym znaki, które dotyczą pieszego i rowerzysty oraz wykonywali znaki drogowe z kartonu.

W ten sposób doskonalili swoją znajomość znaków, zapamiętując ich kształty i kolory. 🚸