Wycieczki szkolne są organizowane średnio jeden raz w miesiącu, w taki sposób aby, poprzez doświadczanie i obserwację uczniowie mogli zweryfikować zdobyte wcześniej wiadomości oraz zintegrować wiedzę z różnych obszarów.

Dzięki wspólnym wyjazdom uczniowie mają możliwość:

  • poznania Ojczyzny, jej kultury i tradycji,
  • zachwytu nad pięknem przyrody,
  • integracji w grupie,
  • doskonalenia samodzielności,
  • aktywności ruchowej.