Kompetencja miesiąca: ZASADY
Kształcony nawyk: Rozróżniam co powoduje radość a co smutek, co dobro, a co zło
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy pomagamy naszemu dziecku odróżnić dobro od zła? Czy robimy to także wtedy, gdy oglądamy razem telewizję czy korzystamy razem z innych środków masowego przekazu (prasa, internet, książki…)?
 2. Czy widząc, że nasze dziecko robi coś złego nie do końca świadomie, potrafimy zwrócić mu uwagę i pomagamy mu zastanowić się nad jego zachowaniem?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Wychowywać dziecko w atmosferze właściwej hierarchii wartości, tłumacząc im sens ich przestrzegania.
 2. Przestrzegać wyznawanych zasad i bronić ich w codziennym życiu, dając tym samym świadectwo i przykład swoim dzieciom.
 3. Nauczyć dziecko przedkładania rozwoju osobistego (być) nad troskę o posiadanie dóbr materialnych (mieć).
 4. Wielokrotnie w różnych sytuacjach życia codziennego rozmawiać ze swoimi dziećmi podkreślając znaczenie prawdomówności, rzetelności, sumienności i życzliwości wobec innych osób. Aby powyższe rozmowy zaowocowały dobrymi zachowaniami dziecka, konieczny jest właściwy przykład rodziców.

Opowiadanie:

Pytania do tekstu:

 1. Dlaczego muzyka, będąc czymś pięknym, zamieniła się w coś złego dla Bartka?
 2. Skąd wiemy co jest dla nas dobre, a co złe?
 3. Dlaczego robienie czegoś dobrego sprawia radość, a czegoś złego, smutek?
 4. Co może zrobić Marcin, aby pomóc swojemu przyjacielowi Bartkowi?
Historia: „Bartek i muzyka”

Bartek znany jest z zamiłowania do muzyki rockowej. Nie trudno odróżnić go od reszty rówieśników, gdyż jego długie włosy i luźny ubiór zdradzają na pierwszy rzut oka fascynację światem twardej muzyki. Niektórzy zazdroszczą Bartkowi ogromnej ilości płyt i koszulek najlepszych zespołów. Kto odwiedził go w domu wie, że nikt nie może równać się z Bartkiem pod względem jakości sprzętu grającego. Przyjaciele chętnie odwiedzają tę jego „jaskinię”. W klasie rozmowy o muzyce stanowią poważną konkurencję dla tematów sportowych. Przywódcza rola Bartka w tej dziedzinie jest bezsprzeczna.

Marcin należy do ścisłego grona przyjaciół Bartka. Podziwia jego wiedzę i podziela opinie na temat najważniejszych zespołów. W odróżnieniu od rodziców Marcina, rodzice Bartka uważają, że ta pasja jest bardzo dobra i kupują mu najnowsze płyty, których przesłuchanie zajmuje mu oczywiście ogromne ilości czasu. Dlatego czasem Bartek odsypia nocne sesje muzyczne w dzień. Bywają też dni kiedy chodzi prawie przez cały czas nie wyjmując słuchawek z uszu i nikim się nie interesując. Bartek jest zdolny, ale nie ma najlepszych stopni, bo nie przykłada się do nauki. Marcin też słuchał muzyki, ale nie ciągle, i nie w czasie nauki, dlatego jego oceny były lepsze niż oceny Bartka, mimo że sam uważał się za mniej zdolnego. Ostatnio Marcin przeczytał pewien artykuł w Internecie, w którym była mowa o tym, że to prawie niemożliwe skupić uwagę na dwóch rzeczach jednocześnie, dlatego też można stwierdzić, że na ogół muzyka nie sprzyja nauce. Są jednak przypadki, w których muzyka klasyczna wpływa korzystnie na proces nauki. Bartkowi z pewnością nie pomaga wcale muzyka rock, której słucha, tylko wręcz przeciwnie- rozprasza jego uwagę oraz wydłuża czas nauki. Po kolejnej bezsensownej jedynce z polskiego w wykonaniu swojego przyjaciela, Marcin zastanawiał się, czy nie porozmawiać z nim o tych sprawach, ale czuje, że jakoś nie potrafi go przekonać, że czasami trzeba umieć przestać robić rzeczy, które lubimy, by zająć się obowiązkami i znaleźć czas dla innych.

Wnioski/konkluzje
 1. Wszystkie pasje i zainteresowania wymagają umiaru i podporządkowania normom czasowym. Nie możemy dopuścić, aby zaprowadziły nas do niewypełniania naszych obowiązków czy zaniedbania kontaktów z innymi.
 2. To co w niedużych ilościach jest dobre, w nadmiarze jest szkodliwe i złe.
 3. Nasz czas nie jest nieograniczony. Powinniśmy wykorzystywać go tak, by rozwijać się i przez to być już teraz i w przyszłości pożytecznymi dla innych.