CIEKAWOŚĆ ŚWIATA

Kształcony nawyk: Zgłębiam tajniki przyrody: chodzę na spacery i wycieczki
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
  1. Chcę nauczyć się nowych rzeczy.
  2. Lubię współpracować z innymi.
  3. Chętnie uczę się języków obcych.
  4. Dzielę się moimi pomysłami i szanuję pomysły kolegów.

Pobożność: Zachęcam rodzinę i kolegów do wspólnego śpiewania kolęd.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

  1. Czy pokazujemy naszym dzieciom obiekty przyrodnicze znajdujące się w okolicy i spędzamy z nimi wolny czas na świeżym powietrzu organizując wycieczki piesze lub rowerowe?
  2. Czy staramy się przekazać dziecku szacunek do przyrody (nie śmiecić, nie zakłócać ciszy w lesie, nie niszczyć drzew, krzewów i innych roślin)?
  3. Czy segregujemy śmieci w domu?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

  1. Wprowadzenie zwyczaju wychodzenia z dzieckiem na spacer przynajmniej raz w tygodniu, np. w soboty lub niedziele, wykorzystując ten czas do rozmowy.
  2. Przy sprzyjającej pogodzie, organizowanie aktywnych weekendów (pieszych lub rowerowych wycieczek powiązanych ze zwiedzaniem zabytków lub obiektów przyrody).
  3. Oglądanie z dziećmi programów przyrodniczych przynajmniej raz w tygodniu.