HOJNOŚĆ

Kształcony nawyk: Pomagam innym w drobnych rzeczach
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
  1. Dzielę się moimi rzeczami, dając innym dobry przykład.
  2. Poświęcam czas mojej rodzinie i przyjaciołom.
  3. Chętnie pomagam innym.

Pobożność: W codziennej modlitwie polecam Panu Jezusowi wszystkich, z którymi się spotykam.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

  1. Czy drobne przysługi na rzecz innych członków rodziny są rzeczą zwyczajną w naszym domu? Co możemy poprawić w tym aspekcie?
  2. Uśmiech to dobry sposób służenia innym. Czy często uśmiechamy się w domu?
  3. Czy mamy listę obowiązków domowych? Czy aktualizujemy ją co trzy miesiące lub raz w roku rozdzielając od nowa obowiązki pomiędzy wszystkich członków rodziny?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

  1. Warto zwracać uwagę dzieciom, że czasami mogą zrezygnować z czegoś co lubią dla innej osoby, pozwolić by ktoś inny wziął największy kawałek ciasta lub ostatnie jabłko.
  2. Mówienie dzieciom o znaczeniu ich nauki, o tym, że nauka jest ważna, ponieważ jest to forma służenia innym ludziom, tak jak praca mamy i taty.
  3. Możemy przypomnieć dzieciom, że ktoś, kto ma „szczodre serce” powinien łatwo przebaczać i zapominać drobne krzywdy i błędy popełnione przez inne osoby.
  4. Nie narzekajmy w domu na nadmiar pracy i obowiązków. Jeśli damy dzieciom dobry przykład, będą cieszyły się możliwością realizacji swoich obowiązków oraz pomocy innym.