KOMUNIKACJA

Kształcony nawyk: Stosuję się do podstawowych zasad komunikacji z innymi ludźmi
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Nie przerywam, kiedy ktoś rozmawia.
 2. Rozmawiam, zamiast krzyczeć.
 3. Zachowuję się grzecznie: unikam kłótni oraz wyzwisk.
 4. Przepraszam, jeśli się pomylę.

Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy stosujemy się w domu do zasad dobrej komunikacji, to znaczy:
  a) używamy „magicznych” słów „dziękuję”, „proszę”, „przepraszam” itp.?
  b) skupiamy uwagę na osobie mówiącej, to znaczy: zwracamy się w stronę rozmówcy, powstrzymujemy się od niepotrzebnych ruchów, utrzymujemy kontakt wzrokowy, mamy swobodny wyraz twarzy, nie przeszkadzamy kiedy ktoś przemawia, z szacunkiem i w odpowiednim momencie prosimy o powtórzenie jakiegoś zdania, gdy go nie rozumiemy oraz skupiamy się na tym, co mówi druga osoba powstrzymując się od własnych sądów?
  c) opanowujemy emocje?
  d) potrafimy w sposób jasny uzasadnić swoją wypowiedź?
  e) potrafimy pójść na kompromis?
  f) itd.
 2. Czy dajemy przykład słuchania innych z uwagą i cierpliwością?
 3. Czy słuchamy w ten sposób naszego małżonka oraz dzieci?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Stosowanie w domu zasad dobrej komunikacji. Wymaganie od dziecka przyjęcia tych samych zasad.
 2. Staramy się nie działać pod wpływem zniecierpliwienia, zdenerwowania czy złego humoru.
 3. Brak akceptacji dla negatywnych zachowań dziecka: wymuszanie różnych rzeczy od rodziców poprzez płacz, krzyk, obrażanie się, trzaskanie drzwiami itp.
 4. Należy wyeliminować ze swojego języka wszelkie wulgaryzmy, przekleństwa czy wyzwiska oraz oczekiwać tego samego od swoich dzieci.