DOBRE POMYSŁY

Kształcony nawyk: Szukam okazji do rozwijania mojej kreatywności
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
  1. Dzielę się nowymi pomysłami.
  2. Starannie wykonuję swoje prace.
  3. Pomagam w przystrojeniu klasy oraz uporządkowaniu domu.
  4. Zgłaszam się do szkolnych konkursów.

Pobożność: Proszę Pana Boga, żebym był pracowity, wytrwały i radosny.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

  1. Czy wspieramy rozwój twórczej inicjatywy dziecka i wiarę we własne siły?
  2. Czy staramy się, aby dziecko wykonywało w domu zadania wymagające większej kreatywności?
  3. Czy potrafimy docenić wkład i zaangażowanie dziecka w to, co robi?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

  1. Wspieranie dziecka w rozwijaniu jego pasji i zainteresowań. Rozmowa na temat jego planów na przyszłość oraz dziedzin, które wydają mu się szczególnie ciekawe.
  2. Zaproponowanie nowych, ciekawych form spędzania czasu z rodziną lub przyjaciółmi, odwiedzania ciekawych miejsc itd. zamiast oglądania telewizji czy siedzenia przy komputerze.
  3. Zachęcenie dziecka do udziału w lokalnym konkursie (rysunek, śpiew, taniec, praca techniczna itp.).