ODWAGA

Kształcony nawyk: Czynnie uczestniczę w zajęciach i zgłaszam wątpliwości
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Pytam, jeśli czegoś nie rozumiem.
 2. Mówię o sprawach, które mnie martwią lub których się boję.
 3. Przyznaję się do błędu, kiedy zrobię coś źle.
 4. Próbuję potraw, które mi nie smakują.

Pobożność: Codziennie odmawiam różaniec.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy chętnie odpowiadamy na pytania naszych dzieci oraz pomagamy im rozwiać wątpliwości?
 2. Czy zachęcamy nasze dzieci do wyjaśniania wszelkich wątpliwości na bieżąco, zarówno w domu, jak i podczas zajęć?
 3. Czy sugerujemy naszym dzieciom, by aktywnie brały udział w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Pomaganie dziecku w przezwyciężaniu nieśmiałości. Stwarzanie atmosfery zaufania i wsparcia niezależnie od sytuacji. Da mu to większe pole do zadawania pytań i zgłaszania wątpliwości.
 2. Współpraca rodzica z dzieckiem nad przygotowywaniem się do odpowiedzi ustnych. Rodzice są w tym przypadku pierwszymi odbiorcami; ważne jest unikanie nadmiernej krytyki oraz udzielanie życzliwych rad, by dziecko mówiło głośno, wyraźnie i powoli czyli tak, aby jego wypowiedź była zrozumiała i przejrzysta dla odbiorcy.
 3. Zachęcanie dziecka do radzenia sobie samemu w takich sytuacjach społecznych jak przyjmowanie gości, wizyta u lekarza, dentysty itd.
 4. Prośba o osobiste sprawdzenie oraz przedstawienie wszystkich danych dotyczących organizacji zajęć pozaszkolnych, takich jak: język obcy, klub młodzieżowy lub harcerstwo, wycieczki itd.