OPANOWANIE

Kształcony nawyk: Buduję własną motywację
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Mówię o tym co mnie martwi.
 2. Mam prawo czasami być smutny.
 3. Staram się zrozumieć sytuację drugiej osoby.
 4. Nigdy nie reaguję agresją.

Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy zachęcamy nasze dziecko do zadań, które wymagają więcej wysiłku?
 2. Czy pomagamy zrozumieć dziecku dlaczego należy je wykonać?
 3. Czy dajemy przykład podejmowania pracy z zapałem i motywacją?
 4. Czy jako rodzice jesteśmy na tyle zmotywowani, żeby w obliczu problemu wychowawczego naszych dzieci rezygnować z naszych zadań i obowiązków oraz poświęcać im należytą uwagę?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Zachęta ze strony rodziców, poparta pochwałą i wyrażeniem wiary w możliwości dziecka jest niezastąpionym bodźcem emocjonalnym dającym dziecku siłę i chęci do pracy nad trudnym zadaniem, do nauki pomimo trudności lub zmęczenia.
 2. Zwrócenie uwagi na to, co udało mu się zrobić dobrze, choćby to było coś drobnego, rodzi w dziecku wiarę w możliwość postępu i perspektywę, że wysiłek włożony w naukę nie będzie zupełnie bezowocny.
 3. Nie uleganie nastrojowi nerwowości, kiedy dziecko płacze, krzyczy czy wprost sprzeciwia się rodzicom. Rodzic powinien w tych sytuacjach być przykładem opanowania, a dzięki temu emocjonalnym oparciem dla dziecka. Spokojne zachowanie mamy lub taty pomaga dziecku opanować emocje. Dodatkową pomocą może być stanowcze, ale spokojne i życzliwe rozmawianie o tym, co w danym momencie wydaje się być dla dziecka najbardziej drażliwym problemem.
 4. Podzielenie się z dzieckiem tym, jak sami się motywujemy do wykonania zadań, których nie lubimy lub które sprawiają nam trudność.