OTWARTOŚĆ NA INNYCH

Kształcony nawyk: Dzielę się doświadczeniami z innymi
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Jeśli coś mi dolega, to o tym mówię.
 2. Oferuję​pomoc rodzinie oraz kolegom.
 3. Słucham innych, staram się ich zrozumieć oraz im pomóc.
 4. Mówię o moich emocjach i uczuciach.

Pobożność: Uczestniczę w majowym nabożeństwie.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy opowiadamy dzieciom o tym, co robiliśmy danego dnia tak, aby łatwiej im było podzielić się z nami swoimi przeżyciami?
 2. Czy reagujemy spokojnie na problemy zgłaszane przez dzieci, czy też wywołują w nas złość czy zdenerwowanie?
 3. Czy staramy się słuchać tego, co dziecko ma do powiedzenia? Czy często ucinamy zwierzenia dziecka, ponieważ przeszkadzają nam w aktualnych czynnościach? Czy w takiej sytuacji dajemy szansę wypowiedzenia się za chwilę, gdy nie będziemy zajęci?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Dążenie do tego by wspólne posiłki były momentem, w którym każdy może podzielić się tym, co przeżył w ostatnim czasie. Pomoże w tym wspólne zasiadanie do stołu o wyznaczonej godzinie. Ważne aby rodzice usiedli razem z jednej strony, mając jednocześnie „wspólny punkt widzenia”. Sprzyja to swobodnej rozmowie, w której nikt nikomu nie przerywa i nikt się nie spieszy. Swoim przykładem pokazać dzieciom, że należy słuchać z uwagą i zainteresowaniem swoich rodziców oraz rodzeństwo.
 2. Przekonanie dziecka o tym, że warto rozmawiać nie tylko z rówieśnikami, lecz również z osobami starszymi, chociażby przy okazji spotkań rodzinnych – nie tylko dlatego, że wymaga tego kultura lecz również dlatego, że osoby te mają większe doświadczenie i często dużo ciekawych historii do opowiedzenia.
 3. Zachęcanie dziecka do opowiadania wrażeń z dnia przy wspólnych posiłkach. Ułatwimy im to zadanie dzieląc się własnymi przeżyciami.
 4. Zwracanie uwagi na to, by dziecko nie zbywało naszych pytań odnośnie wydarzeń w szkole jedynie krótkimi zdaniami typu „wszystko dobrze”.