Kompetencja na wrzesień: PORZĄDEK
Kształcony nawyk: Utrzymuję porządek wokół siebie
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Wchodzę do klasy i wychodzę z niej spokojnie.
 2. Odkładam rzeczy na swoje miejsce.
 3. Dbam o moje książki, zeszyty i przybory.
 4. Wyrzucam rzeczy do odpowiednich koszy, nie śmiecę.

Pobożność: Proszę Pana Boga, żebym był pracowity, wytrwały i radosny.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy dbamy o porządek w swoim pokoju i w całym domu?
 2. Czy zostawiamy porozrzucane rzeczy po całym domu czy od razu odkładamy je na swoje miejsce?
 3. Czy dzielimy się obowiązkami domowymi ze współmałżonkiem np. wspólne sprzątanie po obiedzie itd.? Czy robimy to z przyjemnością dając dzieciom przykład i pokazując, że nie jest to wcale przykry obowiązek?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Wyznaczanie rytmu dnia i przyzwyczajanie do określonych codziennych czynności sprawia, że dziecko jest bardziej uporządkowane, systematyczne i odpowiedzialne (stałe pory odrabiania lekcji; najpierw lekcje, później przyjemności itp.).
 2. Wypracowanie w dzieciach zasady punktualności (przychodzenie na lekcje, zajęcia z 5-10 minutowym wyprzedzeniem itd.). Podstawą wypracowywania tego oraz innych nawyków jest dawanie dobrego przykładu przez rodziców.
 3. Zachęcanie oraz motywowanie dzieci do sumiennego wykonywania domowych obowiązków – utrzymywania porządku na biurku, w swoim pokoju, przygotowywania plecaka do szkoły dzień wcześniej itd.
 4. Stosowanie właściwych komunikatów: nie należy rozkazywać, wymuszać, ani krzyczeć; należy spokojnie poprosić o przysługę i w sposób otwarty mówić o swoich oczekiwaniach, a także wysłuchać potrzeb dziecka. Za każdym razem należy doceniać wysiłki dziecka.
 5. Przydzielenie każdemu domownikowi obowiązków oraz zawarcie „umowy” z dzieckiem na wykonywanie określonych stałych czynności. Chodzi o wzajemne dotrzymywanie zobowiązań.