PRACA ZESPOŁOWA

Kształcony nawyk: Umiem współpracować w grupie
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
  1. Aktywnie uczestniczę w pracach grupowych.
  2. Wspieram moje bractwo.
  3. Zamiast kłótni staram się ustalić kompromis.

Pobożność: Uczestniczę w nabożeństwie czerwcowym.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy wykonujemy czasami zadania, które wymagają współpracy większej liczby ludzi? Jak sobie z nimi radzimy? Czy potrafimy podzielić zadania pomiędzy członków zespołu?
 2. Czy w sytuacji, gdy nasze dzieci pracują razem, rzeczywiście współpracują czy też rywalizują ze sobą? Co robimy w takich sytuacjach?
 3. Czy w domu wszyscy ze sobą współpracujemy, tzn. czy każdy ma przydzielone jakieś zadania?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Zachęcanie dzieci do wspólnego przygotowania poczęstunku przed przyjściem gości (zakupy, nakrywanie do stołu, szykowanie prostych potraw).
 2. Zaangażowanie dzieci w przygotowanie niespodzianki dla kogoś z rodziny z okazji imienin, urodzin itp.
 3. W kwestiach spornych dotyczących całej rodziny, dajemy przykład właściwego rozwiązywania sporów: argumentacji, wysłuchania drugiej strony, opanowywania emocji, pójścia na kompromis.
 4. Pozwolić dzieciom zaplanować i zrealizować coś wspólnie, np. sprzątanie domu w sobotę, plan na weekend itd.