PROFESJONALIZM

Kształcony nawyk: Wykonuję każde zadanie najlepiej jak potrafię
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
  1. Staram się, aby moje prace zawsze były staranne i czyste.
  2. Zawsze kończę to, co zacząłem.
  3. Wykorzystuję dobrze czas.
  4. Wypełniam cele, które stawiam sobie każdego dnia.

Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

  1. Czy jesteśmy wymagający wobec naszych dzieci i zachęcamy je do uzyskiwania jak najlepszych ocen?
  2. Czy wiemy, jak nasze dziecko wywiązuje się ze swoich obowiązków i jak się uczy?
  3. Czy poświęcamy czas na sprawdzanie zadań domowych naszych dzieci i wiemy czy są dobrze przygotowane do sprawdzianów? Pomagamy im w nauce i zwracamy uwagę na błędy, które popełniają (ortograficzne, interpunkcyjne itp.)?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

  1. Wykazywanie dużego zainteresowania osiągnięciami i porażkami szkolnymi oraz pozaszkolnymi dziecka i udzielanie mu wsparcia oraz pomocy w nauce. Kształtowanie pozytywnego obrazu szkoły, jako miejsca, które sprzyja rozwojowi osobistemu, gdzie można dowiedzieć się wielu potrzebnych w życiu rzeczy.
  2. Przeprowadzenie, przynajmniej raz w tygodniu, spokojnej rozmowy mającej na celu wsparcie dziecka oraz zwrócenie uwagi na pozytywny wpływ nauki na dalszą drogę życiową. Pamiętanie o zachęcaniu do nauki.
  3. Pomoc dziecku w sporządzeniu tygodniowego planu nauki, w którym przeznaczy czas na przygotowanie się do zajęć z każdego przedmiotu.