Kompetencja na wrzesień: PRZYJAŹŃ
Kształcony nawyk: Daję się poznać innym i dzielę się moimi zainteresowaniami
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Staram się dogadywać z kolegami i przebaczać im, zamiast kłócić się i obrażać.
 2. Mówię dobrze o kolegach.
 3. Dotrzymuję słowa.

Pobożność: Modlę się za zmarłych.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy rozmawiamy z naszymi znajomymi o wspólnym hobby?
 2. Czy znamy się z rodzicami kolegów z klasy naszych dzieci?
 3. Czy rozmawiamy z nimi o zajęciach pozalekcyjnych naszych dzieci?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Uważne słuchanie naszych dzieci kiedy chcą podzielić się z nami tym, co ich cieszy lub martwi oraz kiedy chcą powiedzieć nam o swoich planach.
 2. Zapoznanie przyjaciół własnego dziecka i wykazanie zainteresowania ich hobby.
 3. Częste rozmowy z dzieckiem na temat relacji ze znajomymi. Wyrażanie własnego zdania na temat pozytywnej roli przyjaźni.
 4. Uświadomienie sobie, że to rodzice są pierwszym i bardzo silnym przykładem właściwych relacji międzyludzkich. Refleksja nad własnymi relacjami w rodzinie. Budowanie w kontaktach ze znajomymi przyjaźni w oparciu o wzajemne poznanie się, życzliwość, wsparcie oraz niesienie pomocy.
 5. Chętne zawożenie dzieci na zajęcia pozalekcyjne. W miarę potrzeby proponowanie podwiezienia także ich znajomych. Podzielenie się tym obowiązkiem również z innymi rodzicami.