UCZCIWOŚĆ

Kształcony nawyk: Przyjmuję i stosuję się do reguł gier, sportu oraz zasad funkcjonowania w społeczeństwie
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Zawsze oddaję pożyczone rzeczy.
 2. Nie oszukuję w grach i zabawach.
 3. Samodzielnie odrabiam zadania domowe.
 4. Jestem uczciwy wobec kolegów, dlatego mogą na mnie polegać.

Pobożność: W czasie modlitwy pamiętam o wdzięczności.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy jesteśmy wzorem jeśli chodzi o punktualność?
 2. Czy poświęcamy wystarczająco dużo czasu sprawom ważnym, takim jak: pomoc rodzinie, obowiązki, wychowanie naszych dzieci?
 3. Czy nasze słowa mają pokrycie w naszych czynach? Czy dajemy dobry przykład dzieciom, jeśli chodzi o przestrzeganie obowiązujących reguł i zasad?
 4. Czy nie wyrażamy się negatywnie o zasadach obowiązujących w pracy lub w szkole dziecka?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Budowanie właściwych relacji małżeńskich. „Nie zamykanie się” w swoim gniewie, pogodzenie się jeszcze tego samego dnia.
 2. Przyjęcie w swoim życiu zasady prawdomówności. Dzieci bacznie obserwują rodziców i z łatwością wychwytują każdą niespójność między tym co mówimy, a tym co robimy.
 3. Stosowanie się do zasad obowiązujących w pracy i w domu.
 4. Obejrzenie razem z dziećmi jakiegoś wydarzenia sportowego lub meczu. Rozmowa na temat niesportowego zachowania (faule, kłótnie, sporna decyzja sędziego).