ZDOLNOŚĆ

Kształcony nawyk: Pracuję aktywnie na wszystkich przedmiotach
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Wypełniam cele, które stawiam sobie każdego dnia.
 2. Staram się, żeby moje prace były zawsze staranne i czyste.
 3. Wykorzystuję dobrze czas.
 4. Zawsze kończę to, co zacząłem.

Pobożność: Codziennie modlę się za zmarłych.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy wykonujemy nasza pracę profesjonalnie? Możemy być wzorem dla innych?
 2. Czy podczas wspólnej pracy okazujemy niezadowolenie, czy przeciwnie wykonujemy zadanie z entuzjazmem i zaangażowaniem?
 3. Czy staramy się zawsze odkładać rzeczy na swoje miejsce po skończonej pracy?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Wymaganie od dzieci, aby przykładały się i dokańczały wykonywane zadania i obowiązki w szkole, w domu, na zajęciach pozalekcyjnych: rzetelna prezentacja prac domowych, zostawianie porządku w klasie oraz w pokoju, punktualność itd.
 2. Zachęcanie dzieci do systematycznej pracy w domu, w szkole i na zajęciach pozaszkolnych oraz do tego, aby nauczyły się doceniać małe rzeczy oraz starannie dokańczały wszystkie zadania.
 3. Rodzice określają w jakiej formie są w stanie pomóc dziecku w profesjonalnej realizacji jego własnych planów: opłata za kursy, dowożenie dziecka na zajęcia dodatkowe itp.
 4. Rozmowa z dziećmi na temat pracy własnej i osób z najbliższego otoczenia, które są dobrymi profesjonalistami. Wytłumaczenie im, że zarówno na studiach, jak i w pracy, nie zawsze jest łatwo móc dobrze wykonać i dokończyć zadania, jednak rozwijanie tego nawyku już dzisiaj, w szkole, może dać dobre owoce teraz i w przyszłości.