Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie i wszyscy oni posiadają prawo do działania w szkole. Wszyscy uczniowie mogą wpływać na szkolne życie.

Wybory

Co roku w naszej szkole pod koniec września odbywają się wybory na przewodniczącego samorządu uczniowskiego. Wybory te poprzedza kampania wyborcza.

W roku szkolnym 2020/2021 na przewodniczącego samorządu uczniowie wybrali Piotra Kwiczora z klasy 8.

Misja

Aktywna działalność na rzecz uczniów i szkoły.

Akcje

W miesiącu wrześniu odbywał się w naszej szkole konkurs PORZĄDEK. Ocenialiśmy gazetkę klasową, wystrój i porządek w sali. W skład komisji konkursowej weszli: Dyrektor Szkoły, pani Agnieszka odpowiedzialna za utrzymanie czystości w szkole, Przewodniczący oraz Opiekun Samorządu Szkolnego.