Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tutoringu Rodzin.

W przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Fundację STERNIK-Poznań funkcję tutora pełni nauczyciel, którego opiece powierzonych jest od kilku do kilkunastu podopiecznych. Pozostaje on w stałym kontakcie z rodzicami każdego z nich. Spotyka się z nimi kilka razy do roku i omawia rozwój ich dziecka.

Również z samym dzieckiem tutor regularnie rozmawia, ustalając wspólny plan działania, wspierając go tym samym w sprawach szkolnych i wychowawczych, co jest szczególnie cenne w okresie dorastania.

Kim jest Tutor?

Tutor to nauczyciel, który ukończył Kurs Tutoringu i zdał odpowiedni egzamin. Celem działania tutora jest pomoc rodzicom w nauczeniu dziecka jak być dobrym człowiekiem.

wspiera rodziców
ustala cele, stawia wyzwania i prowadzi
pielęgnuje aspiracje
pomaga rozwijać mocne strony i pracować nad wadami