Wolontariat daje okazję do bezpośredniej pomocy drugiej osobie. Dajemy coś z siebie innym, otrzymując tak naprawdę wiele więcej.

Ale jak pomagać mądrze? Na przykład angażując się w działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu „ Motyli Cyrk”. Do zadań członków koła należy min.: prowadzenie zbiórek na rzecz szkół na Madagaskarze oraz podopiecznych  schroniska w Poznaniu.

Organizowane są wizyty w różnych instytucjach publicznych i akcje charytatywne np. „kartka świąteczna”, „zapomniane groby”. Bierzemy udział w ogólnoszkolnych spotkaniach mających na celu szerzenie idei wolontariatu i uwrażliwiania na potrzeby innych.

Przykładowe działania wolontariatu, w których brali udział nasi uczniowie:

  • Akcja pieczenia pierników dla osób bezdomnych
  • Akcja pieczenia mazurków dla hospicjum
  • Zbiórka kasztanów i żołędzi dla Azylu Żubrów
  • Zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt
  • Zbiórka nakrętek dla niepełnosprawnego chłopca
  • Zbiórka zużytych telefonów telefonów komórkowych dla Afryki
  • Zbiórka koców i ubrań dla osób potrzebujących
  • Zbiórka opatrunków i środków czystości dla Afryki
  • Zbiórka szczoteczek do zębów dla Afryki