Klub Zdobywców Korony Gór Polski

Klub jest szkolnym oddziałem ogólnopolskiego Klubu Zdobywców Korony Gór Polski. Koronę tworzą najwyższe szczyty 28 pasm górskich naszego kraju. Uczniowie Szkoły „Skrzydła” rozpoczęli od Ślęży (grudzień 2014) i od tego czasu przynajmniej raz w roku zdobywają kolejny szczyt.

Szkółka żeglarska

Program jest praktycznym wprowadzeniem w świat sportu olimpijskiego – żeglarstwa. Dzięki niemu chłopcy rozpoczną żeglowanie na jednoosobowych łódkach klasy Optimist oraz przećwiczą podstawowe manewry jako załoga żaglówki szkoleniowej Omega. W czasie szkolenia zapoznają się z następującymi zagadnieniami: bezpieczeństwo na wodzie, budowa łodzi żaglowej, podstawowe węzły żeglarskie, podstawowe przepisy regatowe/prawo drogi, wsiadanie i wysiadanie z łódki, dobijanie i odbijanie od pomostu, utrzymywanie kursu, halsowanie, zwroty na wiatr i z wiatrem.

Chór „Cantemus Simul"

Udział w chórze uczy dyscypliny, pewności siebie i odpowiedzialności za resztę zespołu. Obok wyzwań, zespół rozwija pasje, wnosi w życie rozrywkę oraz integrację społeczną. Dzięki zaangażowaniu uczniów z obu szkół reprezentujemy społeczność Sternika na koncertach i konkursach w Poznaniu, a nawet poza granicami miasta.
https://www.facebook.com/cantemussimul

Klub przyrodnika

Zajęcia przeznaczone dla uczniów interesujących się światem zwierząt, roślin i przyrody nieożywionej, który nas otacza. Świetna okazja do poszerzenia i pogłębienia wiadomości zdobywanych na lekcjach przyrody. „Badaj – doświadczaj – słuchaj – patrz…”

Przewidujemy realizację projektów naukowych oraz doświadczeń terenowych. Zajęcia będą obejmowały regularne obserwacje przyrody w ciągu całego roku. Monitoring przyrodniczy obejmować będzie takie grupy zwierząt jak ptaki, owady oraz ssaki. Uczniowie poznają podczas spotkań zagadnienia dotyczące prowadzenia badań terenowych oraz nauczą się planować określone zadania w konkretnym czasie. Przewidujemy realizację doświadczeń i obserwacji na terenie szkoły oraz pobliskich lasów.

W planach między innymi:

 • poznawanie fauny i flory oraz różnorodności krajobrazów okolic szkoły,
 • rozpoznawanie chmur i badanie ilości opadu,
 • analiza mikroskopowa preparatów stałych,
 • tworzenie własnych preparatów mikroskopowych,
 • oglądanie filmów przyrodniczych,
 • pielęgnacja szkolnego ogródka,
 • obserwacja i rozpoznawanie gatunków owadów w terenie,
 • praca ze zbiorami przyrodniczymi.

Sekcja siatkarska

Piłka siatkowa jest to jeden z dwóch sportów narodowych w Polsce. Dzięki grze w siatkówkę poprawisz swoją wydolność organizmu i koordynację ruchową, a tym samym, wpłyniesz na cały Twój aparat ruchowy. Zaczniemy od podstaw czyli nauki techniki. Pod moim czujnym okiem pomogę Ci od początku eliminować błędy i złe nawyki. Regularna gra przynosi wiele przyjemności. Wierzę, że uda się stworzyć reprezentację Skrzydeł w minisiatkówce.

Klub chemika

Klub ma na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie chemii i nauk pokrewnych. Uczniowie będą przeprowadzać efektowne i pouczające doświadczenia chemiczne, poznawać zastosowania chemii w życiu codziennym oraz rozwiązywać problemy chemiczne (dostosowane do wieku grupy).

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami samoobrony

Zajęcia są kontynuacją programu Erazmus Sport At School, który był prowadzony w roku szkolnym 2017/2018 w Skrzydłach, czyli na bazie ogólnorozwojowej (gimnastyka, akrobatyka), z wdrożeniem technik samoobrony (bloki, kopnięcia i uderzenia). Zajęcia prowadzi mgr Mariusz Siebert – nauczyciel akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym i Politechnice Poznańskiej, doktorant na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, trener Akademickiej Kadry Polski, Mistrz Polski, v-ce Mistrz Europy i Świata w Karate Sportowym, Rycerz Kolumba w Stopniu Oficerskim, v-ce Prezes Fundacji Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu.

Cube – Akademia Gier 

Naszą ideą było wzbogacić ofertę szkolną o innowacyjne zajęcia, które w ciekawy sposób będą uzupełniać i poszerzać wiedzę zdobywaną w szkole. Autorski program zajęć oparliśmy na tzw. nowoczesnych planszówkach, dzięki którym uczymy poprzez zabawę.

Program dla każdej grupy dostosowany jest zawsze do wieku i poziomu zaawansowania oraz bagażu doświadczeń uczestników zajęć. Naszym kluczowym założeniem jest, by wiedza zdobywana podczas zabawy lub rywalizacji, utrwalała i uzupełniała tę, zdobywaną podczas lekcji.

Robotyka i programowanie

Podczas zajęć uczniowie będą poznawali tajniki podstaw programowania, rozwijając umiejętność logicznego myślenia. Wykorzystując dostępne narzędzia, takie jak zestawy Lego Mindstorms EV3, Ozoboty oraz roboty Makeblock mBot dzieci będą kształtować podstawy algorytmicznego rozumienia cyfrowego świata, którego będzie mógł pozazdrościć niejeden dorosły. Zajęcia prowadzone będą głównie w oparciu o język Python.

Sekcja piłkarska (klasy 0-2, klasy 3-5)

Realizacja zajęć piłki nożnej, obejmujących rozwój techniki, taktyki i wiedzy z zakresu piłki nożnej. Treningi obejmują regularne zajęcia motoryczne związane z piłką nożną w ciągu całego roku. W młodszych klasach skupiają się na wszechstronnym kształceniu motorycznym oraz zadaniach związanych z piłką w formie zabawowej, natomiast w starszych na doskonaleniu umiejętności ruchowych oraz nauczaniu techniki i taktyki indywidualnej oraz taktyki zespołowej. Przewidujemy realizację meczów oraz turniejów międzyszkolnych w celu umożliwienia uczniom sprawdzenia swoich umiejętności indywidualnych i zespołowych na tle innych szkół i rówieśników.

Basen – nauka pływania dla klas 0-3

Zajęcia odbywają się na trzech różnych basenach w zależności od wzrostu i umiejętności dzieci (do 0,6 m; do 1,2 m i do 2,2 m głębokości) w dwóch/trzech grupach – każda na osobnym torze z innym trenerem. Opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele ze Szkoły “Skrzydła”.

Koło flażoletowe “Populares Musica”

Celem zespołu flażoletowego ”Populares Musica”, jaki sobie postawili inicjatorzy zajęć jest realizacja ich pasji artystycznej związanej z wykonawstwem muzyki, jak również rozwijanie istotnych kompetencji społecznych takich, jak m.in. praca i współpraca w grupie. Pośrednimi efektami tego zamierzenia powinny stać się: poszerzenie wiedzy w zakresie repertuaru związanego z muzyki, analizy formy muzycznej utworów, a także rozwój praktycznych umiejętności interpretacyjnych utworu. Realizując ten projekt, uczniowie będą także wykorzystywać oraz rozwijać swoje umiejętności instrumentalne jak również wiedzę w zakresie teorii muzyki i komunikacji muzycznej. Ważnym aspektem tego projektu jest planowana przez młodych wykonawców publiczna prezentacja wykonywanej przez nich muzyki na różnych koncertach organizowanych dla społeczności szkolnej.

Program zakłada realizację treści w okresie jednego roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo, po każdych zajęciach uczeń dostaje zadania do wyćwiczenia na instrumencie.
https://www.facebook.com/orkiestraflazoletowa

Kółko teatralne

W naszej szkole kółko teatralne dopiero się rozwija. Oczywiście, przygotowywaliśmy przedstawienia i robiliśmy kabarety, ale teraz chcemy zrobić jeszcze więcej! Teatr to nie tylko spotkanie ze słowem, ale także okazja do zbudowania swojej pewności siebie czy przełamania tremy przed publicznymi wystąpieniami. Uczniowie, którzy uczęszczają na kółko teatralne mają możliwość wyrażenia siebie, pracy nad wymową oraz doskonalenia dykcji. Dzięki bardzo swobodnemu podejściu i otwartości na uczniów, chłopcy mają szansę na zaproponowanie tematyki przedstawienia, tekstu, nad którym chcieliby popracować, czy sztuki, którą chcieliby wystawić. Podczas zajęć chłopcy uczą się nazywać i wyrażać swoje emocje na różne sposoby, co sprawia, że bardzo rozwija się nie tylko ich inteligencja poznawcza, ale także emocjonalna. Teatr jest dla nas, przede wszystkim, zabawą i wspólnym spędzaniem czasu, podczas którego możemy dzielić się naszymi emocjami i przeżyciami. Poza pracą w swoim gronie, organizujemy też spotkania z aktorami różnych teatrów, aby móc uczyć się nowych rzeczy i wymieniać doświadczeniami. Chodząc do teatru natomiast, wzbogacamy swój warsztat i doświadczamy wielu wrażeń.

Klub książki

Lubisz czytać książki i dyskutować na ich temat? Chciałbyś poznać historię spoza kanonu lektur oraz bohaterów, którzy pozostaną w Twojej pamięci na długo? Jeśli tak, wstąp do Klubu Książki! Czytaj, dyskutuj, argumentuj swoje zdanie i oczywiście, świetnie się baw.

Szermierka

Proponujemy wszystkim dzieciom zajęcia i walki na szermierczej planszy.

Szermierka to sport uniwersalny, dla każdego – bez względu na jego wiek, wzrost czy gabaryty. W przypadku szermierki sportowej dla dzieci treningi można rozpocząć już w wieku 5-7 lat. Jest to sport całkowicie bezpieczny dla małych szermierzy, ponieważ w czasie walk stosowana jest specjalna plastikowa broń, a same zajęcia prowadzone są w małych, maksymalnie 12-osobowych grupach, pod okiem wykwalifikowanego trenera.

Uczestnictwo w zajęciach wpływa nie tylko na prawidłowy rozwój psychofizyczny dziecka, ale daje mu także podstawę do uprawiania innych dyscyplin sportu.

Podczas naszych zajęć zapewniamy sprzęt szermierczy w postaci białych strojów, floretów i masek szermierczych.

Każde zajęcia składają się z kilku bloków tematycznych, na które składają się: rozgrzewka i ćwiczenia ogólnorozwojowe, szermiercza praca nóg, gry indywidualne i zespołowe, szermiercze ćwiczenia w parach, walki szermiercze na broń plastikową i metalową, ćwiczenia szybkościowe m. inn. z wykorzystaniem specjalnych elektrycznych tablic szermierczych.

Na zajęcia zapraszamy dzieci z klas od 1-6.

Informacja o prowadzącym:

Jestem trenerem szermierki od wielu lat związanymi z Klubem Sportowym Warta Poznań. To właśnie w Klubie z poznańskiej Dolnej Wildy rozpocząłem swoją przygodę z floretem.

Jako zawodnik zdobywałem liczne medale, a teraz jako trener marzę o wyszkoleniu medalisty Igrzysk Olimpijskich. W pracy trenerskiej kieruję się przede wszystkich dobrem zawodnika, a wynik sportowy mimo, iż ważny nie ma dla mnie wartości nadrzędnej. Pragnę, aby nasze zajęcia były dla uczniów wyzwaniem i ciekawą przygodą bo szermierka to współczesna sztuka władania białą bronią, którą może opanować każdy – bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej. Jesteśmy przekonani, ze nasze zajęcia są stworzone specjalnie dla Państwa pociech.

Tomasz Skupio – absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zawodnik a obecnie trener szermierki w klubie sportowym Warta Poznań. Na co dzień urzędnik.

Gry logiczne

Zajęcia szachowe prowadzone będą w ramach programu ogólnopolskiego MEN oraz PZSzach „Edukacja przez szachy w szkole". Celem programu jest zwiększenie umiejętności matematycznych uczniów. Szczególnie w zakresie logiki, orientacji przestrzennej, myślenia analitycznego, rozwiązywania problemów oraz kształtowanie ważnych cech osobowości; jak odpowiedzialność, koncentracja, intuicja poprzez naukę gry w szachy. Zajęcia odbywać się będą w formie teoretycznej i praktycznej (każdy z uczniów będzie miał do dyspozycji na zajęciach własną szachownicę wraz z figurami oraz książeczkę z podstawowymi ruchami). Nauka rozpocznie się od poziomu podstawowego. Dla najlepszych przewidziany będzie udział w turniejach szachowych oraz możliwość zdobycia kategorii szachowej.

Kaligrafia

W czasie zajęć kaligrafii uczniowie będą poznawać i ćwiczyć różne kroje pisma. Zadania stawiane przed uczniami będą zależały od zainteresowań i możliwości. Chłopcy z młodszych klas będą mogli ćwiczyć szkolną kaligrafię, ambitni i starsi uczniowie poznają średniowieczną uncjałę i pismo copperplate.

Zajęcia mistrzów

Zajęcia dla chętnych uczniów rozwijające talenty i przygotowujące do konkursów z przedmiotów egzaminacyjnych: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, biologii, geografii, historii, chemii i fizyki.

Czytanie

W klasach 0-1 nauczyciel czyta dzieciom książkę na głos. W starszych klasach każdy uczeń czyta w ciszy swoją książkę. Na zajęcia czytania każdy uczeń ma ze sobą własną książkę – może być z domu (zaakceptowana przez rodziców), może być wypożyczona ze szkolnej biblioteki (zaakceptowana przez wychowawcę).

Praca własna

Starsze klasy potrzebują więcej czasu na naukę. Podczas tych zajęć mogą rozpocząć wykonywanie zadania domowego, pisać wypracowanie, uczyć się lub czytać książkę. Na pracy własnej mogą również poprawić sprawdzian lub pracę klasową, a także w wolności dokonać wyboru czy pójdą na Mszę świętą czy pozostaną w klasie pod opieką nauczyciela (jeśli tego dnia przypada Msza Święta).

Wsparcie zapewniane przez szkołę dla uczniów z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz chętnych uczniów.

 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego
 • Logopedia
 • Integracja sensoryczna
 • Fizjoteriapia
 • Optometria
 • Neurologopedia
 • Neuropsychologia>
 • Terapia psychologiczna
 • Terapia pedagogiczna
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Zajęcia rewalidacyjne