W modelu edukacyjnym Sternika prowadzimy osobne szkoły dla dziewcząt i chłopców.

Edukacja zróżnicowana ze względu na płeć, polega nie tylko na kształceniu w odrębnych szkołach, ale przede wszystkim na zróżnicowaniu procesu dydaktycznego i wychowawczego wśród chłopców i dziewcząt przy jednoczesnym zachowaniu tych samych celów kształcenia i tej samej podstawy programowej zatwierdzonej prze MEiN.

Taki podział:

  • ułatwia lepszą komunikację, a tym samym skuteczniejsze oddziaływanie wychowawcze
  • sprzyja przełamywaniu niesprawiedliwych stereotypów społecznych na temat zawodów właściwych dla kobiet i mężczyzn
  • pomaga  w rozwijaniu cech specyficznych dla danej płci i łatwiejszemu osiąganiu dojrzałości męskiej, szczególnie w okresie dojrzewania.

Dziś chłopcy w szkole, często do aż ukończenia liceum, otoczeni są tylko i wyłącznie przez panie i nie mają możliwości kształtowania męskich wzorców osobowych. W naszej szkole podkreślamy rolę ojców w edukacji i wychowaniu, organizujemy wyprawy ojców z synami, oraz dbamy o reprezentację mężczyzn w procesie edukacji.

Wiemy, że tempo rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego u dziewcząt i chłopców jest inne. Stąd dzieci różnych płci w tym samym wieku znajdują się na różnych etapach rozwoju, mają różne zainteresowania i sposób pracy. W edukacji zróżnicowanej wychodzimy naprzeciw tym zróżnicowanym potrzebom i dzięki temu uzyskujemy ponadprzeciętne efekty edukacyjne.