W Szkole Skrzydła co roku organizujemy wyjazd klas 8 do Oxfordu w Wielkiej Brytanii. Wyjazd ten ma przede wszystkim aspekt edukacyjny. Okazja kilkudniowego funkcjonowania w anglojęzycznym środowisku pozwala uczniom użyć w praktyce nabytych umiejętności i wiedzy z zakresu języka angielskiego, poznać kulturę anglosaską, a także pobudzić dalsze zainteresowanie nauką języka. Podczas wyjazdów używamy przede wszystkim języka angielskiego, nawet do celu komunikowania się między uczestnikami wyjazdu. W programie wyjazdu zwykle przewidujemy zwiedzanie Christ Church College (jednego z najsłynniejszych w Oxfordzie), Natural History Museum, Bodleian Library, St Mary's Church i innych atrakcyjnych lokalizacji na terenie Oxfordu. Jest też czas na samodzielny zakup książki w języku angielskim w największej księgarni akademickiej, spacery po licznych parkach uniwersyteckich i centrum miasta, a także inne rozrywki. Wieczorne posiłki są przygotowywane przez chłopców samodzielnie.

Program realizuje założenia wynikające z planu wychowawczego Szkoły, np. przyczyniając się do nabywania przez uczniów zaradności i zdyscyplinowania.