Od uprawy do potrawy

http://www.oduprawydopotrawy.pl/

Grupa docelowa: klasy 0-4

Dzięki uczestnictwie w programie uczniowie:

  • Zdobędą wiedzę o przechowywaniu żywności: edukacja w zakresie właściwego przechowywania żywności i jej poszanowania.
  • Poprzez aktywizujące zajęcia grupowe rozwiną przydatną umiejętność pracy w zespole.
  • Dowiedzą się jakie są sposoby na ograniczenie marnowania żywności, zostaną włączeni w działania mające minimalizować to zjawisko na szkolnych korytarzach.

Majsterkowo

https://www.castorama.pl/informacje/majsterkowo

Grupa docelowa: dzieci w wieku 6-12 lat

Majsterkowo to bezpłatne warsztaty skierowane do grup szkolnych i prowadzone w Castoramie na terenie całej Polski. Ich celem jest rozbudzanie w dzieciach pasji do majsterkowania, pobudzanie ich wyobraźni, rozwijanie umiejętności manualnych, a także zwiększanie wiedzy i świadomości ekologicznej. Dzieci pod okiem specjalistów wykonują samodzielnie własne zabawki i konstruują użyteczne przedmioty.

Budowniczowie średniowiecznego królestwa (Historia klasy 4-5)

Projekt przewidziany dla grupy uczniów, z której każdy otrzymuje zadanie indywidualne, od którego realizacji zależy efekt końcowy całej grupy. Założeniem projektu jest zapoznanie uczniów z realiami życia w średniowieczu oraz stworzenie makiety “królestwa” składającej się z własnoręcznie przygotowanych modeli/elementów scenerii/budowli. Jednocześnie uczniowie uczą się pracy w grupie, wyszukiwania informacji, dzielenia zadaniami oraz poszerzają swoją wiedzę i świadomość historyczną.

Historyczne pojazdy wojskowe (klasy 4-8)

Korzystając z komercyjnie dostępnych zabawek/modeli/zestawów klocków uczniowie prezentują wybrane pojazdy wojskowe oraz konflikty zbrojne, w czasie których były używane. Zabawa połączona jest z wyszukiwaniem informacji, lekturą i przygotowaniem prezentacji na forum szkolnym.

Miejsca pamięci (klasy 4-8)

Działania pobudzające świadomość historyczną i postawę patriotyczną, zwłaszcza w wymiarze małej ojczyzny i patriotyzmu lokalnego. Uczniowie pod kierownictwem i z pomocą nauczyciela wyszukują miejsca w najbliższej okolicy, istotne z historycznego punktu widzenia, katalogują je, odwiedzają, zbierają informację na ich temat. Projekt jest okazją do rodzinnego poznawania okolicy i historii miejsc mijanych codziennie. Zakładanym efektem końcowym jest przygotowanie trasy spacerowej/przewodnika/mapy.

Poznański tropiciel zabytków (klasy 4-8)

Projekt zakładający odwiedzenie zabytków Poznania i muzeów oraz opracowanie i prezentację informatora dotyczącego odwiedzonych miejsc. Uczeń realizuje projekt w ramach zaplanowanych szkolnych wyjść oraz samodzielnych (rodzinnych) wizyt w danej placówce.

Kto czyta nie błądzi (klasy 4-8)

Projekt, który łączy zdobywanie wiedzy historycznej i rozwijanie umiejętności czytania. Uczeń biorący udział w projekcie przy pomocy nauczyciela i/lub rodziców wybiera określoną ilość pozycji książkowych w ujęciu problemowym lub chronologicznym (np. korzystając z listy dodatkowych lektur historycznych) i planuje systematyczną ich lekturę. Przeczytanie każdej pozycji zakończone jest prezentacją na forum szkolnym.

Szablą odbierzemy! Najważniejsze bitwy w historii Polski (klasy 4-8)

Projekt zakłada dobór, opracowanie i prezentację wybranych bitew. Uczeń realizujący projekt edukacyjny na podstawie wyszukanych informacji oraz literatury przedmiotu przygotowuje prezentacje bitew wybranych na podstawie założonego kryterium. Forma prezentacji, szczegółowość informacji oraz ilość omawianych bitew uzależniona jest od indywidualnych ustaleń z nauczycielem.

Z pamiętnika mojego dziadka (klasy 4-8)

Z pamiętnika mojego dziadka to projekt inspirujący do czerpania wiedzy z doświadczeń wcześniejszych pokoleń, osób, które znamy. To również doskonalenie umiejętności prowadzenia rozmowy, zadawania pytań, aktywnego słuchania. To pierwsze kroki w badaniach prowadzonych metodą historii mówionej. Uczestnik projektu, dobiera temat budzący jego zainteresowanie i w serii rozmów, wywiadów z uczestnikami, świadkami danych wydarzeń poznaje przeszłość. Efektem końcowym projektu powinna być prezentacja zebranych materiałów.

English Tea Party (klasy 3-6)

Projekt polegający na regularnych spotkaniach klas w konwencji angielskiego podwieczorku. Komunikacja odbywa się w języku angielskim, uczniowie uczą się zachowania przy stole, angielskich nazw elementów nakrycia i naczyń oraz potraw. Ćwiczą też umiejętność kulturalnej rozmowy w języku angielskim na proste tematy.

Przyszłość bez granic (klasy 7-8)

Projekt realizowany w ramach Tutoringu Rodzinnego, który zakłada wejście tutora w rolę przewodnika akademickiego. Tutor pomaga uczniowi wyrabiać nawyki, które dadzą mu przewagę w rywalizacji o miejsce w dobrej szkole średniej, wspomaga w wyszukiwaniu możliwości edukacyjnych na poziomie szkoły średniej, wspomaga w układaniu planu działania. Projekt wspiera zewnętrzny specjalista z dziedziny Doradztwa Zawodowego.

Od grosika do złotówki

Grupa docelowa: klasa 2 i 3

Od grosika do złotówki to projekt adresowany do uczniów klas drugich szkół podstawowych, którzy kontynuują go w klasie trzeciej. Tematyka projektu koncentruje się wokół podstawowych pojęć dotyczących finansów i przedsiębiorczości (pieniądze, zarabianie, racjonalne wydawanie pieniędzy, oszczędzanie, inwestowanie). Dotyczy także szeroko pojętego bezpieczeństwa, trafnego przewidywania i sposobów unikania różnych ryzyk.

Cele projektu:
– nabycie przez dzieci umiejętności gospodarowania pieniędzmi, ustalania priorytetów przy ich wydawaniu lub oszczędzaniu,
– nabycie przez uczniów wiedzy o finansowych aspektach niebezpiecznych zdarzeń ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka i bezpiecznych zachowań.

Mistrzostwa czytelnictwa (klasy 1-6)

Mistrzostwa Czytelnictwa to ogólnopolski konkurs mający na celu zachęcić uczniów do czytania. W każdym miesiącu dzieci czytają jedną książkę, następnie wypełniają na jej podstawie kartę pracy, a na końcu odpowiadają na pytanie egzaminacyjne, które dotyczy raczej wrażeń i refleksji, które pojawiły się po przeczytaniu książki, a nie szczegółowych informacji na jej temat. Ideą konkursu jest chęć rozbudzenia w uczniach zamiłowania do literatury i poszerzania swoich horyzontów, a także rozwijania kreatywności.

Orkiestra Bum-Bum (bum bum rurki) (1-7)

To projekt mający na celu przygotować od najmłodszych lat młodych uczniów do współzawodniczenia w grupie i rozwijanie poczucia rytmu. Przedział wiekowy nie jest ściśle określony. Starsi koledzy mogą podejmować trudniejsze melodie, a młodsi akompaniować . Rozwijanie takich umiejętności przygotowuje do grania w amatorskich zespołach muzycznych. Uczeń posiadający wiedzę na temat gry zespołowej łatwiej przystosuje się do każdej grupy muzycznej czy wokalnej jak na przykład chór czy instrumentalnej.