Oprócz kalendarza rocznego i szkolnego rytm życia szkoły wyznacza również kalendarz liturgiczny. Chcemy, żeby wiedza przekazywana uczniom była zgodna z nauczaniem Kościoła katolickiego oraz dokładamy starań, by wykorzystywać możliwości interdyscyplinarnego przekazywania wiary. Ważne kwestie moralne omawiane są na lekcjach prowadzonych w poszczególnych klasach przez wychowawców oraz katechetów.

Opieka duszpasterska w szkole Skrzydła została powierzona księdzu z Prałatury Personalnej Opus Dei.

Nasi uczniowie mogą uczestniczyć w Mszy Świętej sprawowanej co tydzień w szkolnej kaplicy. Istnieje także możliwość korzystania ze spowiedzi. Należy jednocześnie podkreślić, że z szacunku dla wolności sumień modlitwa w klasie oraz uczestnictwo w Mszy św. nie są obowiązkowe.

Raz w roku organizowane są rekolekcje.

Szkoła jest otwarta także na rodziny, które wprawdzie nie wyznają wiary katolickiej, jednakże we wzajemnym poszanowaniu wolności sumień akceptują chrześcijański charakter szkoły wyrażający się m.in w programie wychowawczym.

Chcemy, aby nasi uczniowie poprzez poznanie swojej wiary oraz życie sakramentalne uzyskali solidną formację chrześcijańską i nauczyli się odkrywać Boga w codziennych okolicznościach życia. Pragniemy, aby wzrost w wierze pomagał chłopcom w rozwoju cnót ludzkich, społecznych i obywatelskich, uczył nawyków harmonijnych relacji międzyludzkich, szacunku wobec innych wyznań, współpracy i służby oraz poczucia odpowiedzialności społecznej, jako wymogów miłości, będącej najważniejszą z cnót.