Prowadzący: Łukasz Tylkowski (ltylkowski@tylkowski.com.pl), ojciec Jana (kl. 4) i Zacharego (kl. 6)

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 15:30-17:00

Odpłatność: uczestnictwo w klubie jest bezpłatne, rodzice pokrywają koszt materiałów

Liczebność grupy: maksymalnie 16 osób

Opis zajęć:

Forma prowadzenia klubu charakteryzuje się otwartością na chłopców spoza szkoły oraz rodzeństwo uczniów Szkoły Skrzydła. Podstawowym założeniem jest uczestnictwo w zajęciach ojca wspólnie z synem, co umożliwia im spędzenie wartościowego czasu ze sobą. Jeżeli któryś z ojców nie będzie mógł być obecny – wyznaczy innego ojca, pod którego opieką syn będzie mógł pracować.

Zajęcia rozwijają umiejętności techniczne, zręczność, cierpliwość i wytrwałość. Są prowadzone metodą projektową – jeden projekt będzie realizowany podczas kilku (z reguły trzech-czterech) spotkań. Prowadzący opracuje koncepcje projektów, ale liczy na opinie pozostałych ojców, które z nich będzie można zrealizować. Obecność na wszystkich zajęciach nie jest obowiązkowa, ale rozpoczęty projekt należy doprowadzić do końca.

W ramach Klubu Młodego Technika uczniowie konstruowali już modele samolotów, skrzynkę na klucze, drewniany świecznik i drewniane miecze, a także wykonywali origami.

[gdlr_space height=”20px”]

[gdlr_button href=”http://skrzydla.edu.pl/index.php/kluby” target=”_self” size=”medium” background=”#000000″ color=”212831″ border_color=”#212831″]Powrót[/gdlr_button]