ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Kształcony nawyk: Wypełniam moje obowiązki
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Robię to, co do mnie należy.
 2. Kończę wszystko, co zacząłem.
 3. Przyznaję się do błędów i staram się je naprawić.
 4. Odrabiam na czas zadania domowe.

Pobożność: W codziennej modlitwie dziękuję Panu Jezusowi za wszystko, co mnie spotyka.


Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy ulegamy kaprysom naszych dzieci? A naszym własnym?
 2. Ustalony w rodzinie plan dnia znacząco wpływa na plan dnia dziecka. Czy wstajemy i kładziemy się spać o ustalonej porze? Również w weekendy?
 3. Zachęcamy nasze dzieci do pokonywania trudności i podejmowania wyzwań? Jak wspieramy dzieci w realizacji trudnych zadań?
 4. Czy na własnym przykładzie pokazujemy dzieciom jak pokonywać kaprysy i przezwyciężać trudności?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Egzekwowanie od dzieci sumiennego wykonywania codziennych obowiązków domowych, nieporzucania podjętej pracy przed jej ukończeniem itd. Dawanie do zrozumienia, że marudzenie i ociąganie się podczas pracy lub nauki nikomu nie pomaga.
 2. Zachęcanie do odrabiania lekcji o wcześniej ustalonej porze, niezależnie od chęci dziecka.
 3. Wprowadzenie w domu zdrowego stylu życia: stałe godziny posiłków, spotkania rodzinne „bez ekranu”, ograniczenie spożycia słodyczy i słodkich napojów, spożywanie owoców i warzyw, uprawianie sportu itd.