OPTYMIZM

Kształcony nawyk: Gratuluję innym sukcesów, wspieram przy porażkach
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
 1. Pomimo trudności jestem radosny.
 2. Pracuję dobrze, więc jestem zadowolony.
 3. Nie poddaję się, jeśli coś mi nie wychodzi. Zawsze mam nadzieję, że następnym razem będzie lepiej.
 4. Nie narzekam i jestem w dobrym humorze.

Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

 1. Czy pamiętamy o tym, że nasze pozytywne komentarze mają zasadnicze znaczenie dla poczucia własnej wartości dziecka i jego wiary w swoje możliwości?
 2. Czy gratulujemy naszemu dziecku, gdy zrobi coś dobrze?
 3. Czy doceniamy jego wysiłek niezależnie od rezultatu?
 4. Czy okazujemy szczerą radość z powodu sukcesów innych członków rodziny?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

 1. Nie komentujemy osiągnięć naszych dzieci porównując je do sukcesów rówieśników. W przypadku niezadowalających wyników w nauce czy problemów w zachowaniu wdrażamy konkretne środki naprawcze (dłuższa nauka, przeproszenie osoby pokrzywdzonej).
 2. Dajemy własny przykład pozytywnego podchodzenia do problemów dnia codziennego: pogodnie przezwyciężanie trudności, cierpliwość i spokój w obliczu przykrych niespodzianek, tj. awaria jakiegoś sprzętu w domu, problemów w pracy itd.
 3. W chwilach przygnębienia spowodowanych niepowodzeniem, należy przypomnieć dziecku, że mniejsze lub większe porażki są częścią normalnego życia każdego człowieka i należy traktować je jako okazję do poprawy i ćwiczenia charakteru.