SZCZEROŚĆ

Kształcony nawyk: Uznaję własne błędy i unikam wymówek
Kompetencja stała: Nauka (dobrze wykorzystuję czas na naukę: uczę się codziennie i efektywnie)

Hasła tygodniowe:
  1. Potrafię przyznać się do błędu.
  2. Zamiast narzekać, rozmawiam o swoich problemach.
  3. Nigdy nie mówię źle o kimś za jego plecami.
  4. Nie ukrywam niczego przed moimi rodzicami.

Pytania i sugestie dla rodziców:

A) Poniższe pytania mogą pomóc w zastanowieniu się, w jaki sposób pracować poza szkołą, by wdrażać realizowany w szkole plan rozwoju dziecka.

  1. Czy w domu potrafimy przyznać się do błędu i za każdym razem przepraszamy?
  2. Czy ze spokojem reagujemy w sytuacjach, kiedy dziecko przyznaje się do tego, że postąpiło źle?
  3. Czy w przypadku, kiedy dziecko zrobiło coś złego, staramy się je poprawić i zachęcić do znalezienia wyjścia z sytuacji?

B) Poniższe sugestie wskazują w jakich zadaniach potrzebne jest osobiste zaangażowanie ze strony rodziców. Celem przedstawionych propozycji jest ukazanie możliwości wsparcia dziecka w pracy nad rozwojem poszczególnych nawyków i kompetencji.

  1. Należy podchodzić z dużą dozą tolerancji i wyrozumiałością do dziecka w sytuacji, kiedy przyznaje się do przewinienia. Należy podkreślać, jak ważna jest szczerość oraz docenić to, że dziecko potrafiło wyznać prawdę. Mieć to na uwadze w chwili wyznaczania kary.
  2. Należy dawać dziecku dobry przykład zawsze mówiąc prawdę: w domu, w codziennych sytuacjach, w relacji z bliższą i dalszą rodziną, ze znajomymi, ze współpracownikami.
  3. Stworzyć w domu rodzinną atmosferę, gdzie każdy z domowników może przyznać się do swoich błędów, bez potrzeby szukania wymówek. Na przykład: przepraszać za każdym razem kiedy się spóźniamy; jeśli coś źle zrobimy, coś popsujemy, podejmujemy inicjatywę przyznania się do winy nie czekając aż ktoś o to zapyta.